Socialstyrelsen

Termbanken


Term: expedierat recept
Termstatus: rekommenderad
Definition: recept som någon gång har expedierats
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel