Socialstyrelsen

Termbanken


Term: expedieringsintervall
Termstatus: rekommenderad
Definition: minsta tidsintervall som ska förflyta mellan två expedieringar på samma recept
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Expedieringsintervall anges endast på itererade recept.
Ämnesområde: Läkemedel