Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förskriven totalmängd
Termstatus: rekommenderad
Definition: den mängd som enligt receptet är avsedd att totalt expedieras över alla iterationer
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Mängd att expediera multiplicerat med antalet iterationer.
Ämnesområde: Läkemedel