Socialstyrelsen

Termbanken


Term: huvudförskrivare
Termstatus: rekommenderad
Definition: den läkare som vid upprättandet av dosrecept tar huvudansvar för patientens hela läkemedelsbehandling
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel