Socialstyrelsen

Termbanken


Term: insättning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: utsättning
Definition: (av läkemedel:) påbörjande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel