Socialstyrelsen

Termbanken


Term: itererat recept
Termstatus: rekommenderad
Jämför: expedieringsintervall
Definition: recept som är avsett att expedieras mer än en gång
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: På receptet anges mängd att expediera. Även expedieringsintervall kan anges.

Patienten kan välja att hämta ut mindre mängder vid fler tillfällen, eller större mängder vid färre tillfällen om expedieringsintervall inte är angivet.
Ämnesområde: Läkemedel