Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsordination
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedel
ordination
Definition: ordination som avser läkemedelsbehandling
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel