Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsvara
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelsprodukt
Synonymer: preparat
Definition: läkemedelsprodukt med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel