Socialstyrelsen

Termbanken


Term: mängd att expediera
Termstatus: rekommenderad
Definition: den mängd av en läkemedelsprodukt som enligt ett recept är avsedd att utlämnas per läkemedelsexpediering
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel