Socialstyrelsen

Termbanken


Term: mängd kvar på receptet
Termstatus: rekommenderad
Definition: skillnad mellan förskriven totalmängd och utlämnad mängd
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel