Socialstyrelsen

Termbanken


Term: patientens läkemedelslista
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: medicinlista
läkemedelslista
Definition: förteckning över läkemedelsordinationer, förskrivna läkemedelsprodukter samt läkemedelsexpedieringar, som gäller en viss person
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Syftet med patientens läkemedelslista är att få en samlad bild av en patients läkemedelsanvändning över tiden.
Ämnesområde: Läkemedel