Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinlista
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen medicinlista är avrådd för detta begrepp.
Synonymer: patientens läkemedelslista
läkemedelslista
Definition: förteckning över läkemedelsordinationer, förskrivna läkemedelsprodukter samt läkemedelsexpedieringar, som gäller en viss person
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Syftet med patientens läkemedelslista är att få en samlad bild av en patients läkemedelsanvändning över tiden.
Ämnesområde: Läkemedel