Socialstyrelsen

Termbanken


Term: recept på generisk nivå
Termstatus: rekommenderad
Definition: (för läkemedel:) recept som specificerar verksam substans, styrka och läkemedelsform
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Apoteket väljer, med receptet som utgångspunkt, lämplig läkemedelsvara.
Ämnesområde: Läkemedel