Socialstyrelsen

Termbanken


Term: styrka
Termstatus: rekommenderad
Definition: koncentration av en verksam substans
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Eftersom kombinationsläkemedlen innehåller flera verksamma substanser har de flera styrkor.
Ämnesområde: Läkemedel