Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utgånget recept
Termstatus: rekommenderad
Definition: recept vars sista giltighetsdag passerats
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel