Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utsättning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: insättning
Definition: (av läkemedel:) avslutande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Observera att den hälso- och sjukvårdspersonal som sätter ut ett läkemedelkan vara en annan än den som satte in läkemedelsprodukten.
Ämnesområde: Läkemedel