Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uttömt recept
Termstatus: rekommenderad
Definition: recept där den förskrivna totalmängden har expedierats
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel