Socialstyrelsen

Termbanken


Term: primärvård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: specialiserad vård
Definition: hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser
Källa till definition: Baserad på 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: I den nationella statistiken hänförs till primärvård:
- åtgärder av läkare som upprätthåller funktion som specialist i allmänmedicin inom såväl offentlig som privat verksamhet
- distriktssköterskeverksamhet
- mödra- och barnhälsovård exklusive specialistmödravård.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av kommuner räknas som primärvård. Gotlands kommun bedriver även specialiserad vård.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård