Socialstyrelsen

Termbanken


Term: yrkeskategori
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivare
Synonymer: kvalifikation
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Exempel på yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård är läkare, barnmorska och sjuksköterska.
Ämnesområde: Allmänna begrepp