Socialstyrelsen

Termbanken


Term: återrapportering
Termstatus: rekommenderad
Definition: meddelande från apotek till förskrivaren som anger vad som faktiskt expedierats
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Om apoteket byter ut en läkemedelsprodukt återrapporteras detta till förskrivaren, men det behöver inte medföra en ny läkemedelsordination.
Ämnesområde: Läkemedel