Socialstyrelsen

Termbanken


Term: boendeutredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdnadsutredning
umgängesutredning
Definition: (inom familjerätt:) utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns boende då föräldrar inte är överens
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Handläggning