Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LVM-hem
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hem för vård eller boende
familjehem
särskilt ungdomshem
Definition: hem för vård eller boende avsett för tvångsvård av personer med missbruksproblem
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Det kan även finnas personer som med stöd av socialtjänstlagen är placerade på frivillig grund på LVM-hemmen.

Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen LVM-hem i stället för enbart LVM-hem om det är insatsen och inte boendet som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser