Socialstyrelsen

Termbanken


Term: mellantvång
Termstatus: rekommenderad
Jämför: individuellt inriktad insats
LVU
Definition: förebyggande insats i öppen form enligt LVU som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller vårdnadshavares samtycke
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Socialnämnden får besluta att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. När ett sådant beslut meddelas ska en särskild behandlingsplan finnas.
Ämnesområde: Insatser