Socialstyrelsen

Termbanken


Term: umgängesutredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdnadsutredning
boendeutredning
Definition: utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns umgänge med förälder som barnet inte stadigvarande bor hos
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Handläggning