Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdnadsutredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: umgängesutredning
boendeutredning
Definition: utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om ensam eller gemensam vårdnad om barn
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Jfr boendeutredning, umgängesutredning.
Ämnesområde: Handläggning