Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anhörigvårdare
Termstatus: rekommenderad
Definition: person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning
Källa till definition: Baserad på 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453)
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller