Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinskt måldatum
Termstatus: rekommenderad
Definition: tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Medicinskt måldatum kan även omfatta ett klockslag.
Ämnesområde: Vårdkontakter