Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdbegäran inkommen
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då vårdbegäran noteras på mottagande enhet
Ämnesområde: Vårdkontakter