Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beslut vårdåtagande
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då mottagande vårdenhet beslutar att acceptera vårdbegäran
Ämnesområde: Vårdkontakter