Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beslut avslag av vårdbegäran
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då beslut tas om att avslå en vårdbegäran
Ämnesområde: Vårdkontakter