Socialstyrelsen

Termbanken


Term: första vårdkontakt
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess för första vårdkontakt
Ämnesområde: Vårdkontakter