Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beslut aktivitet/åtgärd
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då beslut tas att en aktivitet/åtgärd ska utföras
Ämnesområde: Vårdkontakter