Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beslut avslut av vårdåtagande
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då beslut tas att ett vårdåtagande ska avslutas
Ämnesområde: Vårdkontakter