Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avslut av vårdåtagande
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då vårdåtagandet upphör
Ämnesområde: Vårdkontakter