Socialstyrelsen

Termbanken


Term: väntetid till behandling
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tid som patienten väntar från beslut om behandling till dess att behandlingen påbörjas
Ämnesområde: Vårdkontakter