Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samarbetssamtal
Termstatus: rekommenderad
Definition: samtal under sakkunnig ledning som syftar till att föräldrar ska nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge
Källa till definition: Baserad på 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453)
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Kommunen ansvarar för att samarbetssamtal kan erbjudas föräldrar.
Ämnesområde: Insatser