Socialstyrelsen

Termbanken


Term: annullerat recept
Termstatus: rekommenderad
Definition: recept som av förskrivare har stoppats för expediering
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: Ett recept kan annulleras pga. att förskrivningen är felaktig, eller av medicinska skäl i överenskommelse med patienten.
Ämnesområde: Läkemedel