Socialstyrelsen

Termbanken


Term: smittspårningspliktig sjukdom
Termstatus: rekommenderad
Jämför: smittsam sjukdom
Definition: se under anmärkning till smittsam sjukdom
Beslutad: Beslutad 2006
Ämnesområde: Smittskydd