Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ekonomiskt bistånd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
Synonymer: socialbidrag
Definition: bistånd av ekonomisk art
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Ekonomiskt bistånd (tidigare benämnt socialbidrag) finns i form av försörjningsstöd och ekonomiskt stöd till behov utöver försörjningen, det vill säga en del av det som benämns ”livsföring i övrigt”. Exempel på sådant bistånd är ekonomiskt stöd till tandvård, glasögon, spädbarnsutrustning, flytt och begravning.

Försörjningsstödet avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna. Försörjningsstödet består å ena sidan av försörjningsstöd för skäliga kostnader enligt en riksnorm (för bland annat livsmedel, kläder, telefon och tv-avgift), å andra sidan av försörjningsstöd för skäliga kostnader utanför riksnormen (för bland annat boende, hushållsel och arbetsresor).
Ämnesområde: Insatser