Socialstyrelsen

Termbanken


Term: fullständig personsanering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personsanering
livräddande personsanering
sanering
kall zon
varm zon
het zon
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: När alla skadliga ämnen är avlägsnade från en person talar man om fullständig personsanering. Denna utförs av hälso- och sjukvården i fast saneringsenhet på sjukhus eller vid utgången av varm zon om det inte är en livräddande personsanering.
Ämnesområde: Katastrofmedicin