Socialstyrelsen

Termbanken


Term: C-händelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: skadehändelse
farligt ämne
RN-händelse
Definition: skadehändelse med spridning av kemiska ämnen eller toxiner
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: En C-händelse inbegriper alla skadehändelser med avsiktlig eller oavsiktlig spridning av kemiska ämnen eller toxiner.

C står för Chemical.
Ämnesområde: Katastrofmedicin