Socialstyrelsen

Termbanken


Term: RN-händelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: farligt ämne
C-händelse
skadehändelse
Definition: skadehändelse med spridning av joniserande, radioaktiva eller nukleära ämnen
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: En RN-händelse inbegriper alla skadehändelser med radioaktiva ämnen eller joniserande strålning samt avsiktlig spridning genom terroristhandling eller annan kriminalitet.

R står för Radiological, N står för Nuclear.
Ämnesområde: Katastrofmedicin