Socialstyrelsen

Termbanken


Term: transplantation
Termstatus: rekommenderad
Definition: ingrepp för att ta tillvara organ eller annat biologiskt material från levande eller avliden människa för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos annan människa
Källa till definition: 1 § lagen (1995:831) om transplantation m.m.
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård