Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medgivandeutredning
Termstatus: rekommenderad
Definition: utredning som syftar till att ge socialnämnden underlag för beslut om medgivande att i enskilt hem få ta emot annans barn för stadigvarande vård och fostran
Källa till definition: Baserad på 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453)
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Medgivande krävs såväl vid nationella och internationella adoptioner som vid privata placeringar i enskilt hem. Vid placering i ett familjehem innefattar nämndens beslut om vård ett medgivande.

I den officiella statistiken samlas endast uppgifter om nationella adoptioner in.
Ämnesområde: Handläggning