Socialstyrelsen

Termbanken


Term: het zon
Termstatus: rekommenderad
Jämför: farligt ämne
riskområde
skadeområde
kall zon
varm zon
Definition: del av skadeområde eller riskområde där det bedöms föreligga omedelbar eller överhängande fara för liv och hälsa för oskyddad personal
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: Personal inom den heta zonen ska ha skyddsutrustning anpassad för situationen. Vid t.ex. C-händelser används gastät och kemikalieresistent dräkt och slutet andningssystem.

Het zon markeras med röd färg på kartor eller bilder.
Ämnesområde: Katastrofmedicin