Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kall zon
Termstatus: rekommenderad
Jämför: het zon
farligt ämne
skadeområde
varm zon
Definition: del av skadeområde där det inte bedöms föreligga fara för liv eller hälsa för oskyddad personal
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: Endast behöriga och drabbade får vistas inom denna zon. Vid skadehändelse med farliga ämnen förutsetts att behöriga och drabbade inte är kontaminerade.

Kall zon markeras med grön färg på kartor eller bilder.
Ämnesområde: Katastrofmedicin