Socialstyrelsen

Termbanken


Term: varm zon
Termstatus: rekommenderad
Jämför: farligt ämne
het zon
kall zon
riskområde
skadeområde
Definition: del av skadeområde eller riskområde där det bedöms föreligga fara för liv eller hälsa för oskyddad personal
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: Personal inom den varma zonen ska ha skyddsutrustning som är anpassad för situationen.

Varm zon markeras med gul färg på kartor eller bilder.
Ämnesområde: Katastrofmedicin