Socialstyrelsen

Termbanken


Term: indikering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: varm zon
het zon
farligt ämne
skadehändelse
Definition: (vid skadehändelse med farligt ämne:) påvisande av farligt ämne
Beslutad: Beslutad 2008
Anmärkning: Indikering är ett arbetssätt som i kombination med inhämtad information om det utsläppta ämnet och det rådande faktiska läget på platsen kommer att utgöra grunden för vidare beslut. Indikering bör ske för att fastställa gränsen mellan het och varm zon.
Ämnesområde: Katastrofmedicin