Socialstyrelsen

Termbanken


Term: saneringsplats för insatspersonal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: sanering
farligt ämne
Definition: saneringsplats inom ett skadeområde där kontaminerad personal från insatsen saneras
Beslutad: Beslutad 2008
Ämnesområde: Katastrofmedicin