Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förebyggande åtgärd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: rehabilitering
behandling
hälsofrämjande åtgärd
primärprevention
sekundärprevention
Synonymer: förebyggande insats
Definition: (inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Förebyggande åtgärder delas in i primär- och sekundärprevention. Man brukar även tala om tertiärprevention, men vi avråder från denna term och hänvisar till termerna behandling och rehabilitering.
Ämnesområde: Vård och omsorg